Bugün Topal Dursun’un oğlu olarak Başbakan olabildiyse bunu Atatürk cumhuriyetine borçludur