Tarihi Halkla İlişkiler Binası Aslına Uygun Şekilde Restore Edilmemektedir