Harvard Üniversitesi’nde “Yerel, Ulusal ve Küresel Siyaset Bağlamında İstanbul’da Kentsel Dönüşüm” Konulu Gerçekleştirdiğimiz Konferans.