Sürdürülebilir Enerji Konusunda Bakanlığınız, Ne Yapmayı Düşünmektedir ?