İstanbul ve Kentsel Dönüşüm

İstanbul’un korunarak yaşatılması, tarihi ve kültürel değerlerinin kamusal kullanımlarla kente kazandırılması için uluslararası standartlara uygun çalışmalar yapılmalıdır.